Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do pozostałych klas 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w czterech etapach:
♦ etap I – składanie dokumentów,
♦ etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz kandydatem,
♦ etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,
♦ etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.

 

 

Etap I – składanie dokumentów.
Etap pierwszy trwa do końca czerwca 2021 r.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

 

W etapie I rekrutacji należy:
♦ złożyć w Sekretariacie Szkoły podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
♦ 2 zdjęcia legitymacyjne,
♦ kserokopię świadectwa z ostatnio ukończonej klasy,
♦ kwestionariusz ucznia oraz deklarację rodziców – do pobrania ze strony Szkoły [tutaj],
♦ dokonać wpłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (w momencie składania kwestionariusza).

  

Etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora  z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.
O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły.

 

Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.
Do dnia 30 czerwca 2021 roku zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły lista osób przyjętych.

 

Etap IV – podpisanie umowy i uzupełnienie dokumentów.
Etap czwarty trwa do 10 lipca 2021 r.
W sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00 można podpisać umowę oraz uzupełnić dokumenty.

 

W etapie IV rekrutacji należy złożyć w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:
♦ odpis aktu urodzenia,


 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach