Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Wyniki Sprawdzianu kl. 6

 

 

 

Mamy się czym chwalić. Jesteśmy dumni!


Część pierwsza
Nasza Szkoła 82 %
Wynik ogólnopolski 63 %

Język polski
Nasza Szkoła 85%
Wynik ogólnopolski 71 %

 

Matematyka
Nasza Szkoła 78 %
Wynik ogólnopolski 54 %

 

 

Część druga – język angielski
Nasza Szkoła 97 %
Wynik ogólnopolski 71 % (szkoły publiczne)
Wynik ogólnopolski 84 % (szkoły niepubliczne)

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:
- www.oke.jaworzno.pl
- www.cke.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach