Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Obóz Bożych Bohaterów

 

 

foto179

 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, dla najmłodszych uczniów naszej szkoły został zorganizowany obóz biblijno-survivalowy. Miejscem wyjazdu był Pijarski Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Pieniny Spiskie.

Tygodniowy turnus opierał się na rozważaniach bohaterskich czynów 5 postaci ze Starego Testamentu: Dawida, Jozue, Judyty, Gedeona i Rut. Każda z tych osób miała niepowtarzalne cechy charakteru, których uczestnicy chcieli się nauczyć. Od samego rana z zapałem zabierali się do hartowania swojego ducha i ciała przez rozgrzewkę i modlitwę. Po śniadaniu wyruszali na zajęcia terenowe z budowy szałasów, rozpalania ognia czy umiejętności określania kierunków świata. Czas poobiedni przeznaczali na zabawy grupowe, turnieje, zawody sprawnościowe, spacery oraz tory przeszkód po lasach i bezdrożach. Wieczorami brali udział w zabawach grupowych oraz dyskotece i wieczornych podchodach z latarkami.

 

W trakcie pobytu dzieci odwiedziły dwa szczególnie atrakcyjne dla nich miejsca - Park Rozrywki Rabkoland oraz remizę OSP w Łapszach Niżnych, gdzie zostały zapoznane z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Obóz Bożych Bohaterów miał za zadanie uaktywnić w sercach najmłodszych uczniów szkoły chęć bycia odważnym, zaradnym i serdecznym. To zadanie udało się nam osiągnąć z pomocą animatorów (absolwentów naszego gimnazjum) oraz niezastąpionych nauczycieli.

Nad. b. Janusz Dudek


 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach