Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

IV Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego

 

 

 

 W dniach 4 – 6 listopada w Hebdowie odbyło się IV Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego. Wzięło w min udział 67 osób związanych z naszym zakonem (Bolesławiec, Cieplice, Elbląg, Katowice, Kraków, Łapsze, Rzeszów, Warszawa). W większości byli to nauczyciele i pracownicy naszych szkół, przedszkola i świetlic, a także nasi parafianie oraz nauczyciele szkół sióstr pijarek.
Tematem spotkania było hasło Prawda nas wyzwoli. Dzięki konferencjom mogliśmy się „zmierzyć” z tematem prawdy w naszym życiu, a także przypomnieć sobie, iż św. Józef Kalasancjusz określał pijarów (i świeckich i zakonników) – jako – współpracowników Prawdy.
 

 Tegoroczne Spotkania Formacyjne Laikatu Pijarskiego (Niepokalanów, Hebdów) zgromadziły ponad 120 osób związanych z naszym zakonem. W ramach spotkań dzieliliśmy się swoim doświadczeniem wiary, przeżywaniem charyzmatu kalasantyńskiego, był też czas na wspólne przebywanie ze sobą i nawiązywanie nowych „pijarskich” znajomości.

Poniżej przedstawiamy krótką historię spotkań formacyjnych...
I tak wystartowaliśmy w październiku 2009 r. Było to pierwsze spotkanie. Odbyło się ono w Warszawie. Uczestnikom tego spotkania przyświecało hasło – Dwa powołania, jedna misja. Stąd we wspólnej refleksji poszukiwaliśmy m. in. odpowiedzi na pytania:
- Czego świeccy oczekują od zakonników?
- Co zakonnicy mogą zaproponować świeckim?
- Czy świecki pijar potrzebuje wspólnoty? Jeśli tak to jakiej?

Drugie spotkanie miało miejsce w Sulejówku, a było to w październiku 2012r. Mottem tego spotkania były słowa Jezusa: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Szczególnym celem było przybliżenie uczestnikom, czym są Pijarskie Wspólnoty Wiary i jak w nich wygląda formacja. Gościliśmy wtedy liczne grono członków pierwszej takiej wspólnoty, która zawiązała się w Elblągu oraz Constanzę z Walencji i Patxci z Emaus – dwoje świeckich należących do Bractwa Szkół Pobożnych.

Trzecie spotkanie formacyjne miało miejsce w dwóch ośrodkach – w październiku 2014r. gościliśmy w Ożarowie Mazowieckim, a w listopadzie tego samego roku, w Hebdowie. Hasłem obydwu spotkań było wezwanie – Obudź w sobie Kalasancjusza. Przyświecało nam pytanie – W jaki sposób żyć charyzmatem pijarskim i jak wzrastać w tożsamości kalasantyńskiej?

o.Sławomir Dziadkiewicz

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach