Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Katowicach

  

Inauguracja Roku Jubileuszowego

 

 

 

26 listopada 2016 w Krakowie miała miejsce uroczysta inauguracja  Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego związanego z rocznicą 400 lat istnienia Zakonu Pijarów oraz 250-tą rocznicą kanonizacji swego założyciela, św. Józefa Kalasancjusza.

 Jubileuszowe hasło brzmi: "Głosić, przemieniać, wychowywać".

Inauguracja Jubileuszu w Polskiej Prowincji miała miejsce w pijarskim kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie przy ul. Meissnera 20. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył J. Em. Kard. Zenon Grocholewski, wieloletni Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. 

 

 

Mszę św. koncelebrował Metropolita Krakowski,  J. Em. Kard. Stanisław Dziwisz i o. Józef Matras, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Koncelebrowali ją także ks. Zenon Latawiec SDB, Przewodniczący Rady Szkół Katolickich, przełożeni zaprzyjaźnionych wspólnot zakonnych oraz kapłani diecezjalni i licznie zebrani pijarzy – przedstawiciele placówek pijarskich należących do Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych wspólnot zakonnych męskich i żeńskich, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, uczniowie szkół pijarskich z całego kraju, nauczyciele i współpracownicy pijarscy oraz reprezentacje z parafii i dzieł pijarskich w Polsce.

Ojciec Prowincjał na wstępie wyjaśnił, że dzień 27 listopada przeżywany jest w Zakonie jako „Patrocinium”, czyli Dzień Opieki Naszego Ojca, św. Józefa Kalasancjusza. Ta właśnie data została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską jako dzień rozpoczęcia i zakończenia Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, przeżywanego z dwóch powodów: 400 lat od powstania naszej pijarskiej wspólnoty zakonnej oraz 250 lat od kanonizacji Założyciela. W wigilię Święta Opieki Naszego Ojca rozpoczynamy przeżywanie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego  w Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Kościele i z Kościołem – w ten sposób wyraził radość z obecności dwóch kardynałów, kard. Zenona Grocholewskiego z Rzymu i kard. Stanisława Dziwisza, pasterza Kościoła krakowskiego. Szczególnie serdecznie Ojciec Prowincjał powitał tych, którzy na co dzień są naszymi współpracownikami w pijarskim posługiwaniu i wraz z pijarami, każdego dnia urzeczywistniają pragnienie naszego Założyciela wyrażone w haśle naszego zakonu „pobożność i nauka” a mówiąc innymi słowami „ewangelizować wychowując”.

W homilii kard. Zenon Grocholewski przedstawił postać św. Józefa Kalasancjusza – założyciela Zakonu Pijarów oraz cechy charakteryzujące jego działalność. Św. Józef Kalasancjusz pragnął zaspokoić wszystkie potrzeby młodych ludzi, nie tylko te materialne i zawodowe, ale także duchowne i religijne – mówił. Szczególnie wybrzmiały słowa, że jest rzeczą bardzo ważną, by nie tylko Ojcowie Pijarzy, ale zwłaszcza rodzice byli świadomi konieczności religijnego wychowani swoich dzieci. Ponieważ nasze życie nie kończy się śmiercią. Chciałbym zapytać rodziców – mówił – parafrazując słowa Pana Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść odniesie twoja córka lub syn, choćby nawet cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” Kończąc życzył zarówno pijarom jak też wszystkim rodzicom i wychowawcom, aby w tym Roku Jubileuszowym mając przed oczyma słowa Pana Jezusa: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje”, uświadamiali sobie coraz bardziej ważność wychowania dzieci i młodzieży.

Po Mszy Świętej w obiektach pijarskiego gimnazjum miała miejsce druga część uroczystości. W programie artystycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli krakowskich szkół pijarskich została przedstawiona postać św. Józefa Kalasancjusza i jego pomysł na wychowanie dzieci i młodzieży realizowany przez Zakon Pijarów. Zostały także odczytane nadesłane okolicznościowe listy od Pani Premier Beaty Szydło, Pana Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Źródło: www.pijarzy.pl

Autorzy zdjęć: Paulina Famulska i Dominik Kulig 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Zespół Szkół Zakonu Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach